Leraar in Beeld

Een leerkracht is misschien wel de belangrijkste spil in het leren en welzijn van de leerlingen en studentenop school. Een leerkracht staat met beide benen in de praktijk en maakt continu diverse pedagogische keuze ’s en handelt hiernaar in de klas.

Pedagoog Kelchtermans, deed onderzoek naar loopbaanverhalen van professionals in onderwijs en kwam erachter dat het bewust zijn van je eigen verhaal en het delen van verhalen met collega’s een krachtig instrument is om het pedagogisch handelen te verstevigen. Wie bewust van zichzelf is kan in relatie met de ander bewuste keuze’s maken in de pedagogsiche context.

Biografiek is een methode om je eigen levensverhaal in beeld te brengen. Wanneer je je bewust bent van je eigen levensverhaal, je kracht en óók van je kwetsbaarheid, kun je je pedagogisch handelen bewust nog sterker inzetten en verdieping geven aan je dagelijkse werk. Door het delen van ervaringen en verhalen met collega’s kan er geleerd worden van elkaar.De kracht van dit project is het samenbrengen van de persoon en de professional, deze ingrediënten samen zorgen voor de kleur richting de leerlingen. Leerlingen leren van de voorbeeldrol die de leerkracht heeft.

Sanne combineert in het werken met docenten haar onderwijskundige achtergrond met het biografische werken. Zij werkt zelf een dag als docent in het hoger onderwijs. Ze is tevens mede auteur van het boek Pedagogisch tact. Hoe dan?! Pedagogische handelen in de onderwijspraktijk.

Verhaal: Het docententeam

Het docententeam van opleiding X in het beroepsonderwijs werkte nauwelijks samen. Als individuen hadden ze veel ervaring en kennis van het vakgebied waar ze les in gaven. Diverse leden van het team hadden een leervraag van pedagogische en didactische aard. Als team was er weinig verbinding.

Biografiek

Hoe werkt de methode?
  • Vanuit een eigen professionele biografische vraag, gaat de leraar onderzoek doen naar zijn of haar eigen leven; zowel persoonlijk als professioneel. Er zijn 7 bijeenkomsten waarbij leraren met elkaar ervaringen uitwisselen. Tussendoor zijn er diverse opdrachten.
  • Aan het einde presenteert de leraar zijn onderzoeksresultaten en creëert hij een actiegericht plan aan de hand van zijn vraag. Dat wat de leraar leert, kan hij direct toepassen in het klaslokaal, met ouders en met collega’s zodat de verbinding wordt aangegaan. Een traject kent 7 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.
Hoe liep het af?

Hoe liep het af? Door het onderzoek naar zichzelf samen met collega’s, werd er veel gedeeld met elkaar; ervaringen als mens en ervaringen in de klas. Dat bracht het team nader tot elkaar; er was meer begrip en mededogen. Door het delen van ervaringen als professional leerden de docenten van elkaar. Ze zoeken elkaar nu regelmatig op wanneer je ze een pedagogische of didactische vraag hebben.

Wat zijn de kosten?

Ieder traject is maatwerk. Neem contact op voor een offerte.

Kelchtermans
levensverhaal-in-beeld-logo_coaching_biografiek_studiekeuze_loopbaan_carriere_header_kelchtermans2

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact op!